in

Pletení pomlázky: 5 jednoduchých návodů + video

K tradičním českým Velikonocům patří nerozlučně i pomlázky. Jak si ale takovou Velikonoční pomlázku uplést doma svépomocí? Nic těžkého!

Velikonoční pomlázka je v podstatě pouze pár vrbových proutků spletených dohromady k sobě. Vyrazte tedy pro vrbové proutí a pomlázku si připravte rychle a snadno doma.

Způsobů pletení je hned několik. Roz-klikněte si tedy ten, který Vás zajímá a pomlázku upleťte dle návodu. Pokud tápete, nebojte se! Připraveny máme také videonávody.

Rychlé odkazy: Co Vás zajímá?

Rukojeť na pomlázku

Rukojeť pomlázky

Základem pletení pomlázky je její rukojeť. Při pletení pomlázky si připravte dostatečný počet proutků + jeden proutek, který bude sloužit jako rukojeť.

Proutky si rozdělte na polovinu dle počtu a mezi ně vložte jeden (nejtenčí) vrbový proutek pro rukojeť. Omotejte tímto proutkem ostatní proutky a vymodelujte si rukojeť.

Proutek rukojeti co nejvíce utahujte a jednotlivé smyčky dávejte blízko vedle sebe. Konec proutku poté zatáhněte zpátky do svazku proutí. To je vše.

Pletení pomlázky z 6 proutků

Nejjednodušší druh pletení pomlázky. Snažte se pomlázku plést tzv. „dokulata“. Postup pletení je následující:

Rozdělte si proutky na dvě poloviny tak, abyste v každé ruce měli tři proutky.

Podívejte se na přiložené schéma pletení. Proutek č. 1 z levé strany provlékněte mezi proutky pět a šest a poté jej vraťte zpět na levou vnitřní stranu (spodkem).

Stejný postup poté platí s proutkem číslo šest (pravá strana). Ten provlečete pod druhým a třetím proutkem a spodkem jej vrátíte na pravou vnitřní stranu.

Stejně postupujte i s ostatními proutky.

Proutky důkladně dotahujte a na jejich konci je poté svažte provázkem. Pomlázka se Vám tak nerozplete.

Pletení pomlázky z 8 proutků

Klasický způsob pletení pomlázky. Do každé ruky si připravte čtyři proutky a postupujte dle návodu níže:

Rozdělte si proutky na dvě poloviny tak, abyste v každé ruce měli čtyři proutky.

Podívejte se na přiložené schéma pletení. Proutek č. 1 z levé strany protáhněte vrchem mezi proutky číslo šest a sedm a vraťte jej zpět na levou stranu (vnitřní).

Vezměte osmý proutek a protáhněte jej vrchem mezi třetím a čtvrtým proutkem. Spodkem jej poté vraťte na pravou vnitřní stranu.

Stejně postupujte i s ostatními proutky dokud nebudete mít pomlázku dostatečně dlouhou.

Proutky důkladně dotahujte a na jejich konci je poté svažte provázkem. Pomlázka se Vám tak nerozplete.

Videonávod

Pletení pomlázky z 9 proutků

Trošku náročnější postup pletení pomlázky se Vám vrátí v podobě mohutnější pomlázky. Projděte si návod, popř. se podívejte také na videonávod

Vyberte si devět stejně dlouhých vrbových proutků a svažte je.

Rozdělte si proutky v ruce tak, abyste v každé ruce měli proutky čtyři a uprostřed jeden centrální.

Zadní proutek z Vaší pravé ruky obtočte kolem středového proutku směrem dopředu.

Vezměte přední proutek z Vaší levé ruky a obtočte jej okolo středového proutku směrem dozadu z levé ruky.

Postup opakujte stále dokola, dokud nebudete mít pomlázku v požadované délce hotovou.

Videonávod

Pletení pomlázky z 11 proutků

Pomlázka pouze pro ty nejnáročnější koledníky a výzva pro ručně zdatné jedince. Pro výrobu pomlázky si připravte 10 tenčích proutků a jeden silný, který bude sloužit jako střed. Postup je následující:

Vyberte si deset stejně dlouhých vrbových proutků a jeden silnější (centrální). Do každé ruky si vložte pět proutků.

Vnitřní levý proutek (nejblíže ke středovému) ohněte doprava a spodem ho podvlečte zpět doleva. Ponechejte jej kolmo.

Nyní vezměte vnitřní proutek na pravé straně a spodem ho podvlékněte pod středovým proutkem a vrchem jej vraťte zpátky doprava. Opět jej ponechte kolmo. Pokračujte stejným způsobem s ostatními pruty.

Výsledkem by mělo být pět prutů (kolmo) na každé straně pomlázky. Vytvořili jste si tak základ Vaší pomlázky.

Nyní vezměte levý spodní proutek a ohněte jej směrem doprava nad poslední vrchní prut a podvklékněte jej zpět doleva (opět kolmo ke středu).

Stejný postup použijte i na druhé straně: vezměte pravý spodní proutek a ohněte ho směrem doleva a nad posledním horním proutkem jej podvlékněte zpět doprava.

Celý postup opakujte dokud nebudete mít hotovou pomlázku o požadované délce. Přejeme hodně štěstí.

Co je to pomlázka?

Pomlázku používáme nejvíce v České republice a na Slovensku, kde se tato tradice hojně uchytila. Jinde na světě tato tradice skoro neexistuje.

Pomlázka se používá o Velikonočním pondělí, kdy se pomocí pomlázky mrskají děvčata aby byla po celý rok zdravá, veselá a nebyla lenivá. Na oplátku děvčata obdarují koledníky malovaným vejcem.