VELIKONOCE 2024 – HISTORIE, DATA A TERMÍNY

…aneb, vše co potřebujete vědět o Velikonocích.

Velikonoční přání

Chcete popřát svým nejbližším? Připravili jsme pro Vás originální velikonoční přání.

Velikonoční inspirace

Hledáte inspiraci pro velikonoční výzdobu a dekorace? Podívejte se do naší kategorie.

Velikonoční recepty

Máte chuť na něco dobrého? Zobrazte si tradiční i netradiční velikonoční recepty.

Po nádherných Vánocích přichází na řadu jaro a s tím i spojené tradiční svátky – Velikonoce. Pro věřící jsou velikonoce jedním z nejdůležitějších svátků vůbec a pro ostatní krásná tradice, která se předává z generace na generaci.

Většina lidí v naší malé České republice slaví Velikonoce a dodržuje jednotlivé zvyky, jako např. pomlázku, aniž by věděli proč se vlastně slaví. S naším magazínem se snažíme přiblížit velikonoční svátky široké veřejnosti. Věříme, že zde naleznete vše, co jste chtěli o Velikonocích vědět.

Co se zde dozvíte?

Proč slavíme Velikonoce?

Velikonoce patří mezi nejvýznamnější svátky křesťanů – jsou spjaty s památkou smrti a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Jejich původ však sahá dlouho do historie, kdy svátky oslavovaly příchod jara a odchod v mnoha případech kruté zimy.

Slovanské i germánské národy slavily toto období různými pohanskými tradicemi a tak jsou Velikonoce jakousi směsí těchto a křesťanských zvyků.

V moderní době jsou Velikonoce hlavně spojeny s křesťanstvím. Jejich základem je biblická zvěst o ukřižování a zmrtvýchvstání Spasitele Ježíše Krista.

Na tuto událost odkazuje i název odvozený od veliké noci. Tak byla totiž pojmenována noc, při níž vstal Ježíš z mrtvých – noc, která je tím nejzáhadnějším tajemstvím v duchovních dějinách. Tento svátek slavili také židé, jmenoval se pesach a udává se, že Velikonocům předcházel.

Židé oslavovali osvobození Izraelitů od nadvlády Egypta Mojžíšem, který je převedl přes Rudé moře. Udává se, že cca. od 5 století našeho letopočtu bylo zakázáno pesach s Velikonocemi spojovat a svátky se nesměly navzájem křížit.

Kdy jsou Velikonoce v roce 2024?

Velikonoce jsou tzv. pohyblivým svátkem – nemají pevně stanoveno datum, ale vypočítávají se podle prvního úplňku, který přichází po jarní rovnodennosti. Metodika výpočtu data se tedy odvíjí od jednotlivých fází měsíce a tak se datum každoročně mění.

V dnešní moderní době jsme zvyklí považovat za Velikonoce především dny před Velikonočním pondělím (Svatý týden). Dle křesťanského kalendáře toto období ale může trvat až 50 dní.

Začátkem je tzv. Popeleční středa, tj. 40 dní předem – období pokání a půstu. O páté neděli postní (Smrtná, či Smrtelní neděle) e v katolickém obřadu připomíná Kristova smrt.

Jaký je tedy konkrétní význam dní ve Svatém týdnu, který letos začíná v neděli 5. dubna a končí v sobotu 11. dubna? (Boží hod Velikonoční poté v neděli 12. dubna a Velikonoční pondělí 13. dubna).

Symbolizuje příchod Ježíše Krista do Jeruzaléma. V tento ten se světí kočičky a kostely se zdobí různými jarními větvičkami jako vzpomínka na jarní ratolesti, jimiž byl Ježíš Kristus vítán.

V tento den se zdobí kostely modrou látkou s tím, že by nikdo neměl pracovat. Studentům v té době začínaly prázdniny.

Tento den nemá z křesťanského hlediska velký význam. Je to však den, kdy by se mělo začít uklízet svoji domácnost.

Tento den je symbolem Jidáše, který zradil Ježíše Krista. Říká se, že v tento den by se neměl nikdo mračit, jinak mu to zůstane.

Jedná se o první významnější den ve Svatém týdnu. Začíná totiž triduum a připomíná se Ježíšova poslední večeře spolu s jeho zajetím. V tento den se začínalo řehtat řehtačkami a kostelní zvony utichly.

V tento den byl Ježíš Kristus ukřižován. V tento den se má držet půst a říká se, že se v tento den také otvírají skryté poklady.

Jedná se o druhý den, kdy Ježíš ležel v hrobě. V tento den se pečou mazance a beránky, spolu s výrobou pomlázek.

Ne v pondělí, ale ze soboty na neděli vstal Ježíš Kristus z mrtvých. Jedná se tedy o nejvýznamnější den Velikonoc – Velkou noc. V tento den se hodilo do kostela a bohatě se hodovalo.

Velikonoční pondělí již nepatří mezi křesťanské dny, a tak se v tento den vykonávají světské tradice. Chlapci chodí koledovat s pomlázkami, aby vyšlehali děvčata a vyhnali z nich lenost a zajistili tak děvčatům mládí i na další rok.

Kdy budou Velikonoce 2024 a další?

V následující tabulce se můžete informovat o termínech Velikonoc pro rok 2024 a roky další. Obsahuje data až do roku 2025.

Rok Svatý týden Velikonoční pondělí
2020 5.4.-11.4. 2020 13.4 2020
2021 28.3.-3.4. 2021 5.4. 2021
2022 27.3.- 6.4. 2022 18.4. 2022
2023 2.4.-8.4. 2023 10.4. 2023
2024 24.3.-30.3. 2024 1.4. 2024
2025 13.4.-19.4. 2025 21.4. 2025

Zvyky a tradice

Jak jste si již mohli přečíst výše, Velikonoční zvyky jsou jakousi směsicí světských i křesťanských tradic. Některé tradice se za tento čas změnily, úplně vymizely, či zůstaly až do dneška.

Některé z těchto zvyků se můžou lišit v různých regionech v České republice, ale je zcela jasné, že pomlázka je Českou a Slovenskou tradicí a jinde ve světě tuto tradici skoro nenajdete.

Typické zvyky jsou také hodovací koledy a velikonoční básničky, které se učí nazpaměť děti i dospělí.

Které zvyky jsou tedy u nás nejznámější a podařilo se je zachovat až dodnes?

Hodování a pomlázka

Pomlázka patří mezi nejstarší zvyky, který se dodržuje na Velikonoční pondělí. Chlapci chodí po vsi s upletenými pomlázkami z vrbového proutí a šlehají jím dívky za zvuku velikonočních koled. Dívky jim za to dávají malovaná vejce a v dnešní době i něco na občerstvení.

Účelem pomlázky je to, aby dívky zůstaly zdravé po celý rok. Slovo pomlázka je odvozeno od slova “omladit” a k tomu právě slouží i vrbové proutí.

Společně s pomlázkou se říká Velikonoční koleda, jejímž prostřednictvím se žádá o malovaná vejce. V určitých regionech v České republice platí, že dívky můžou polít chlapce vodou, pokud přijdou po dvanácté hodině.

TIP: Pokud si chcete uplést vlastní pomlázku, podívejte se na náš návod.

Malování vajec

Dle tradic se malovaná Velikonoční vajíčka nejen rozdávala koledníkům, ale také sloužila pro dekorační účely. Pro koledníky poté bývala vařená a pro dekorační účely se používaly vajíčka vyfoukaná (kraslice).

Velikonoční vejce poté symbolizuje nový život, plodnost a jakási „magická moc“. Vejce se malují různými originálními ornamenty.

Tradice praví, že červeně dekorovaná vejce si dívky schovávaly pro chlapce, k nimž děvčata chovala vřelé city.

Beránek

Proč je ale s Velikonocemi spojován Velikonoční beránek? Slouží nejenom jako chutná dekorace na prostřeném stole, ale je označován také za křesťanský symbol.

V židovské tradici je beránek označován za člena božího stáda. V křesťanské tradici poté za ztělesnění Beránka Božího – Ježíše Krista.

Zajíček

Velikonoční zajíček k nám připutoval ze sousedního Německa. Dle tradic je to právě zajíček, který nám přináší Velikonoční vejce.

Traduje se, že tato pověra vznikla díky tomu, že se v období začínajícího jara mladí zajíčci ještě tolik nebojí lidí a přibližují se tak blízko k lidským obydlím.